Category Archive for "Ulaşım"

Yolcu Sayımı: Otomatik Yolcu Sayma Sistemlerinin (APC) Faydaları

Günümüzde artan nüfus ve kentleşme, ulaşıma olan talebin artmasına neden olmaktadır, bu da toplu taşıma arzında artışa karşılık gelmektedir. Yolcuları saymak için otomatik bir yolcu sayma sistemi kullanmak, kentsel ulaşım sektöründe sistematik ilerlemeyi beslemektedir. Bu hareketliliği sağlayanlar için yolcu sayısı...

Toplu Taşımada Yolcu Sayaçları Kullanmanın 20 Faydası

February 5, 2021
amalmoursi

Dünya nüfusu sürekli olarak artmaktadır: Şu anda %53’ü kentsel alanlarda yaşamakta ve bu sayının 2050’ye kadar %67’ye ulaşması beklenmektedir. Bu artan şehirleşme, toplu taşımada büyük bir talebe neden olmaktadır . İnsanları saymak ve yolcu davranışlarını analiz etmek için kişi sayım…