Category Archive for "yolcu sayımı"

Yolcu Sayımı: Otomatik Yolcu Sayma Sistemlerinin (APC) Faydaları

Günümüzde artan nüfus ve kentleşme, ulaşıma olan talebin artmasına neden olmaktadır, bu da toplu taşıma arzında artışa karşılık gelmektedir. Yolcuları saymak için otomatik bir yolcu sayma sistemi kullanmak, kentsel ulaşım sektöründe sistematik ilerlemeyi beslemektedir. Bu hareketliliği sağlayanlar için yolcu sayısı...