Pandeminin Ötesinde Tüketici Odaklı Perakendecilik Neden Önemlidir

COVID-19 müşterilerin alışveriş yapma, perakendecilerin ise iş yapma şeklini değiştirdi. Perakendeciler, COVID-19’un ardından değişen tüketici davranışına ve talebe daha hızlı yanıt verir hale geldi.

Operasyonlardan pazarlamaya, personelden gerçek zamanlı tüketici verileriyle desteklenen bir teknoloji ekosistemine kadar pandeminin neden olduğu değişim, perakendecilerin tüm işletmeleri hakkındaki görüşlerini daha tüketici odaklı hale getirmeye yönlendirdi.

Nihayetinde güven ve sadakati artıran, deneyim odaklı bir müşteri yolculuğu tüketiciler için hayatı kolaylaştırma potansiyeline sahiptir. Tüketici ile her temas noktası, yapılan herhangi bir işlemin ötesinde alışveriş yapanlarla bağlantı kurma, güven inşa etme ve daha güçlü bir marka yaratmak için bir fırsat olarak görülmelidir.

Perakendeciler ve markalar gelişmeleri için ayaklarına gelen bu fırsatı nasıl değerlendirebilirler?

Müşterilerinizi Anlamak
Perakende sektörü, tüketicileri bir şekilde kapıdan içeri sokmanın yollarını bulmakta her zaman başarılı olmuştur. Pandemiden önce, çok kanallı bir strateji oluşturmak çoğu geleneksel perakendeci için en önemli öncelik değildi. Bu durum salgın ile beraber tamamen değişti çünkü e-ticaret, müşterilerine ulaşmanın başka yolu olmayan bir sektör için birdenbire bir cankurtaran halatına dönüştü.

Pandemi sona ermediğinden, perakendeciler satışları artırmak için tek bir kanaldan oluşturdukları stratejiye güvenmemelidirler. Bunun yerine, tüketici yolculuğunun her adımında derin, zenginleştirici ilişkilere dayanan çok kanallı bir yaklaşım modeline odaklanmalıdırlar. Bu strateji, perakendecilerin tüketicilerin nasıl yaşadıkları, yedikleri, alışveriş yaptıkları, çalıştıkları ve oyun oynadıkları konusunda gelişmiş bir anlayış geliştirmelerini ve bu bilgiyi doğru zamanda doğru yerde, tüketicinin verilerine ve gizliliklerine saygı duyacak şekilde değer sağlamak için kullanmasını gerektirir.

Verinin Gücü
Veriler, her yolculuğun farklı olduğu bir dünyada kişiselleştirilmiş bir tüketici deneyimine güç veren yakıt görevi görmektedir. Kişi sayaçlarıyla toplanan veriler üzerine inşa etmek ve bu verileri perakende analitik platformlarıyla eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının yanı sıra beklenti ve tercihlerinin tam bir resmini çizebilir ve bunları değer sağlamak, güven oluşturmak ve öne çıkartmak için kullanılabilir. Bunu doğru ve şekilde yapmak, bir perakendeciyi tüketicinin hayatındaki değerli ve vazgeçilmez bir parçası haline getirebilir.

Hem e-ticaret hem de gerçek mekanda faaliyet gösteren mağazalar, perakendenin geleceğinde rol oynamaktadır. Tedarik zinciriniz, verileriniz, pazarlamanız ve teknolojiniz.. Hepsinin bu bağlamda bir rolü vardır. Başarılı perakendeciler, hedef kitleleriyle ilgili bağlantılı bir yolculuk yaratacak ve onlara mağazada, çevrimiçi ortamda, otoparkta veya nerede olurlarsa olsunlar bir şekilde ulaşacaklardır.

Perakendeciler ayrıca sosyal ihtiyaçların müşterilerinin satın alma alışkanlıklarını nasıl etkileyeceğini de düşünmelidir. İnsanlar doğaları gereği sosyal yaratıklardır ve çevrimiçi ortama geçiş büyük olasılıkla devam edecek olsa da, salgın sonrası sosyal etkileşim ve doğrulama isteği tüketicileri mağazalara geri çekecektir.

Yolculuğun her adımını değerlendirin ve bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak bir plan geliştirirken, aynı zamanda tüketicileri şimdi ve gelecekte sizinle iş yapmaya devam etmeye teşvik eden bir değer sunun.