Satışları Artırmak İçin İnsan Sayma ve Dönüşüm Oranı Verilerinden Nasıl Yararlanılır?

Fiziksel konumlarınıza giren ve çıkan kişilerin sayısını saymak, işletmelere faaliyetlerinin dinamikleri hakkında önemli bilgiler verir. Gerçek ve doğru veriler olmadan perakendeciler kendilerini tahminlere dayalı kararlar alırken bulabilir. İnsan Sayma, işletmelere operasyonlarını daha derinlemesine anlamak için gerekli verileri sağlar; işletmeler, önlemlerin alınması, ele alınması gereken fırsatlar ve satışların iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek için satışların ardındaki büyük resme bu sayede sahip olabilir.

Herhangi bir fiziksel konumun satış performansının belirlenmesi, biri dönüşüm oranı olmak üzere çeşitli bileşenlere ayrılır. İnsan sayma verileri, diğer POS veya Satış Noktası verileriyle birleştirildiğinde çok daha önemli olabilir.

Satış Performansını Değerlendirme
İnsan Sayımı, Dönüşüm Oranlarını hesaplamak için de gereklidir. Dönüşüm oranı verilerini anlamak potansiyel müşterilerin etkili bir şekilde müşteriye dönüştürülüp dönüştürülmediğini tam olarak anlamak için çok önemlidir. İnsan Sayımı olmadan, işletmeler büyük resmi gözden kaçırır ve içgüdüsel duygulara dayalı kararlar verir.

Potansiyel müşterileri ödeme yapan müşterilere dönüştürme olan Dönüşüm oranı, bir mağazanın performansının en iyi bir göstergelerinden biridir. Bu, işlem adedi kişi sayısına bölünerek hesaplanabilir.

Dönüşüm, satış personeli, algılanan değer için doğru fiyatlar ve doğru ürün seçimi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Dönüşümleri değerlendirmek verileri gözden geçirerek, harekete geçerek ve taktiğinizin istenen sonucu elde edip etmediğini belirlemek için yeniden değerlendirerek satışları iyileştirmek için yararlı geri bildirimler sağlar.

Satışları değerlendirirken dikkate alınması gereken 3 faktör vardır:

1. Müşteri Trafiği tesislerinize gelen insan sayısıdır.

2. Dönüşüm oranı kişi sayımına veya dönüşümle sonuçlanan potansiyel müşterilere yapılan işlem sayısıdır.

3. Ortalama işlem değeri (ATV) müşterilerin satın aldıklarında ortalama olarak ne kadar harcama yaptıklarıdır.

Bu faktörler bir araya getirildiğinde satış performansı daha net anlaşılabilir. Bu 3 ölçütü bağımsız olarak anlayabilen perakendeciler gibi işletmeler ; satışları incelemeye, değerlendirmeye ve lokasyonları genelinde satış başarısına katkıda bulunan herhangi bir ölçüyü iyileştirme fırsatının nerede olabileceğini daha iyi görebilirler.

Dönüşüm oranları yalnızca temel rakamları göstermekle kalmaz, aynı zamanda diğer faktörlere ilişkin bilgiler de sunar; Metrik, yaklaşımı belirleyecektir: İnsan Sayımı, öncelikle pazarlama departmanının sorumluluğu olacaktır – Girişlerde daha potansiyel müşteriler çekmek için farkındalık oluşturmak ve talebi artırmak. Bu, mağazaya daha fazla müşteri çekmek için bölgesel odaklı bir kampanya veya promosyon olabilir.

Dönüşüm Oranları esas olarak operasyonların etki alanı içerisinde olacaktır. Dönüşüm Oranları düşükse, operasyonların ciddi bir şekilde değerlendirilmesi ve nedenini bulması gerekecektir. Bunun nedenleri arasında personel düzeyleri, müşteri deneyimi veya fiyatlar yer alabilir.

Örneğin, yüksek ziyaretçi trafiği mağazanın çok sayıda müşteri çekeceği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda düşük dönüşüm oranı ise satış fırsatlarını en üst düzeye çıkarma konusunda önemli bilgiler vererek personel veya stok kullanılabilirliğini revize etme ihtiyacını gösterecektir.

Sonuç
İnsan Sayımı olmadan işletmeler operasyonları ve satışları hakkında eksiksiz bir görüşe asla sahip olamayacaklardır. Dönüşüm oranı verilerinden toplanan bilgiler, performansı sürekli olarak ölçmek ve daha yüksek kar sağlamak için iyileştirme alanlarını belirleme noktasında oldukça önemlidir.